Om Raija IK

 

Raija IK är en ideell förening och ansluten till Riksidrottsförbundet och Svenska Sportskytteförbundet och Västerbottens Idrottsförbund.

Föreningens mål är att främja sunda och goda levnadsvanor och uppmuntra till motion och friluftsliv efter egen förmåga utan prestationskrav.

För detta ändamål finns bl.a. ett antal anäggningar i och runt byn som Raija IK ansvarar för, såsom badplats, skjutbana och skoterleder.

Rajastrands Fiskevårdsområdes erkänt goda fiskevatten, som varmt rekommenderas, kompletterar listan över utbudet av fritidsaktiviteter. (Se vidare under Länkar i menyn).

 

Välkommen som medlem!

Årsavgiften är 100 kr, som sätts in på bankgiro 5353-8377.   

 

Styrelsen 2016:

Ordförande: Anders Mårtensson 0942/430 60
Sekreterare Camilla Mårtensson
Kassör: Egon Forsberg 0670/126 39
Ledamöter: Thommy Persson
  Kristian Berg
 

Max-Lage Wennberg

  Krister Kåll

 

 


För mer information, frågor eller tips om aktiviteter är du välkommen att ringa eller skicka e-mail!